Người Việt Nam

Góc Cảnh Giác

Mánh chặt chém và lừa đảo khách du lịch ở Đà Lạt

   Thứ 6 | 02/08/2019

Đà Lạt là một trong những điểm du lịch hút khách. Con người Đà Lạt thân thiện và nhiệt tình, tuy nhiên những năm gần đây Đà Lạt  dần có những biến...